Zajímavá místa v okolí

Toto jsou místa a města, jež by rozhodně neměla ujít vaší pozornosti:

0,5km SZ    Mezholezský rybník
Jižní výběžek Mezholezského rybníka
Rybník nacházející se na severozápadním okraji obce Mezholezy vzniklý přehrazením Mezholezského potoka a mající rozlohu 38 ha, což z něj dělá 11. největší rybník v Plzeňském kraji a největší rybník na domažlickém okrese.
A to původní Panský rybník, z něhož Mezholezský rybník vznikl, měl v roce 1587 rozlohu dokonce úctyhodných 70 ha!
2,5km Z až J    Sedmihoří
Sedmihoří - Ručičky
Přírodní park nacházející se na území stejnojmenné vrchoviny mezi městy Horšovský Týn a Bor u Tachova. Převážně zalesněné území je tvořeno depresí obklopenou z jižní, západní a severní strany věncem (ač tomu název neodpovídá) jedenácti vrcholů ve tvaru podkovy o průměru 4-5 km, z nichž nejvyšší jsou Racovský vrch (619 m n. m.), Chlum (609 m n. m.) a Rozsocha (600 m n. m.), které převyšují okolní krajinu zhruba o 180 metrů. Těmi čtyřmi zbývajícími nejvyšími, jimž park vděčí za své jméno, jsou Písečný vrch, Rybniční vrch, Křakovský vrch a Tříslovec. Okrajové části parku tvoří zemědělské plochy a rybníky. Území parku je územím s nejlépe vyvinutými formami zvětrávání žuly v Čechách. Co tedy zaujme každého návštěvníka parku asi nejvíce, jsou úžasné žulové balvany roztroušené jak v proláklině, tak na úbočích i vrcholcích Sedmihoří. Parkem prochází naučná stezka dlouhá 10 km s 12 zastávkami, přičemž jednou z nich je i místo zvané "Ručičky" či "U ručiček", kde stojí obrovský žulový balvan s vytesanými dvěmi dlaněmi směřujícími k sobě - podle pověsti byly údajně vytesány dvěma sedláky jako symbol usmíření.
3km S    Telice
Židovský hřbitov poblíž Telic
Malá vesnice, část obce Prostiboř v okrese Tachov, jež je prvně zmiňována již v roce 1346.
800 metrů severně od obce se nachází židovský hřbitov, v obci se pak nachází kaple Panny Marie Pomocné.
7km Z    Rozhledna Březinka
Rozhledna Březinka
Rozhledna postavená kilometr východním směrem od Bernartic nedaleko pahorku V Březince ve výšce 570 m n. m jako vysílač mobilních operátorů s celkovou výškou 48,5 m a s vyhlídkovou plošinou 33,5 m nad zemí, ke které musíte vystoupat po 178 schodech točitého schodiště nacházejícího se uprostřed stožáru.
Z rozhledny je krásný pohled na obec Stráž, kopec se zříceninou hradu Přimda, přírodní parky Valcha a Sedmihoří, Český les, německý vrchol Ebene s rozhlednou a vrch Zvon s vysílačem.
11km Z    Sycherák
Sycherák - rybník Chobot
Rekreační středisko nacházející se v zalesněné krajině Českého lesa u rybníka Chobot nedaleko obce Stráž.
Část rekreačního střediska tvoří soukromé chaty rozložené podél břehů rybníka v borovém lese, druhou částí je autokemp.
12km J    Horšovský Týn
Renesanční radnice v Horšovském Týně
Město vzniklé na místě brodu na kupecké stezce spravované osadou Horšov, s první písemnou zmínkou z roku 1184, s hradem vybudovaným ve 13. století a od 14. století se honosící titulem města, po velkém požáru v roce 1547 za vlády Lobkowitzů přestavěné v renesančním slohu vč. na místě bývalého hradu vzniklého zámku.
V současnosti třetí největší město v okrese Domažlice je od roku 1953 městskou památkovou rezervací, jejímiž hlavními památkami jsou kostel svatého Petra a Pavla na náměstí Republiky, kapucínský klášter vystavěný v barokním stylu v roce 1654, kostel svaté Anny na Vršíčku v blízkosti města s hrobkou rodu Trautmannsdorfů a především komplex hradu a zámku Horšovský Týn s dochovanou ranně gotickou kaplí a rozsáhlým zámeckým parkem.
12km S    Kladruby u Stříbra
Benediktinský klášter v Kladrubech u Stříbra
Město, jehož období největší slávy a prosperity spadá do počátků středověku díky benediktinskému klášteru postavenému (jak se o tom zmiňuje i Kosmova kronika) na kraji obce již v roce 1115 Vladislavem I., který je jako jeden z mála českých vladařů a knížat pohřben mimo Prahu a to právě v kladrubském klášteře. Roku 1233 byla sice obec povýšena Václavem I. na město, ale poté, co byla koncem 12.století vzniklá nedaleká hornická osada Stříbro na konci 13. století také povýšena na město, došlo k přesunu řezenské zemské stezky z Kladrub do díky těžbě stříbrné rudy bohatému Stříbru a k přesunu pozornosti českých panovníků tamtéž.
Kromě kláštera je zde možné navštívit zámecký park s původním lesním porostem s dominancí lípy a dubu, okružní naučnou stezku s 11 zastaveními dlouhou 6 km začínající i končící před klášterem nebo dva památné přibližně čtyřistapadesátileté duby letní rostoucí jen několik desítek metrů od kláštera při levé straně silnice č.193 na Skapce, které jsou zbytkem veliké aleje zničené vichřicí v roce 1843 a které jsou v současné době největšími stromy na Tachovsku.
13km SZ    Bor u Tachova
Zámek v Boru u Tachova
Město ležící na dálnici D5, jež je od roku 1992 vyhlášené za městskou památkovou zónu.
K návštěvě určitě doporučujeme na náměstí stojící poutní kostel sv. Mikuláše založený již v počátcích města a prvně zmiňovaný v roce 1282 a pseudogotický zámek stojící na místě pozdně gotického vodního hradu pravděpodobně z poloviny 13. století, z něhož se do dnešních dnů dochovala bílá válcová věž.
17km S    Stříbro
Radnice ve Stříbře
Město připomínané poprvé jako hornická osada roku 1183. Základy k budoucímu městu pak položil roku 1240 Václav I. založením raně středověkého hradiště na strmé skále nad řekou Mží a páni ze Švamberka založením minoritského kláštera v roce 1253. Těžba stříbra následně vedla k rychlému rozvoji sídla, které Přemysl Otakar II. již v roce 1263 povýšil na město a opatřil je značnými privilegii, která pak městu potvrdili i další panovníci.
Za prohlídku jistě stojí zbytky městského opevnění, měšťanské domy, renesanční radnice a mariánský sloup na Masarykově náměstí, renesanční mostní věž, kostel Všech svatých, hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie a minoritský klášter. V roce 2005 byl u řeky Mže otevřen hornický skanzen s venkovní expozicí důlní techniky, muzejní povrchovou důlní tratí v délce 325 bm a možností prohlídky ústí Královské dědičné štoly Prokop v délce 700 m.
18km Z    Přimda (hrad)
Nádvoří hradu s donjonem
Zřícenina nejstaršího známého kamenného hradu na území ČR nacházející se nad městem Přimda v nadmořské výšce 848 m.n.m. Tento raný představitel románské hradní architektury vznikl v roce 1121 za vlády Vladislava I. jako strážní místo na norimberské stezce u jednoho z pohraničních přechodů do říše a jeho zřícenina je v současnosti chráněna jako národní kulturní památka ČR.
20km J    Domažlice
Náměstí v Domažlicích
Tradiční centrum Chodska. Původně tržní osada zmiňovaná již v roce 993, v 60. letech 13. stol. z rozhodnutí českého krále Přemysla Otakara II. změněná v opevněné královské město chránící řezenskou stezku s hradem jako sídlem královských purkrabí mimo jiné spravujících okolní svobodné chodské vsi, v nich žili Chodové - svobodní sedláci dbající na neměnný průběh hranice českého království a na bezpečný provoz na již zmíněné obchodní řezenské stezce.
Nejdůležitějšími památkami jsou historické centrum s měšťanskými domy ze 14. až 16. století s loubím a zbytky gotického opevnění včetně tzv. Dolejší brány z 60. let 13. století, novorenesanční radnicí, klášterním kostelem Nanebevzetí Panny Marie z druhé poloviny 13. století a s původně raně gotickým arciděkanským kostelem Narození Panny Marie z druhé poloviny 13. století, k němuž přiléhá dominanta města - štíhlá válcová věž, zbudovaná jako strážní hláska a tedy se naprosto vymykající obvyklému vzhledu kostelních věží se čtvercovým půdorysem, vychýlená od svislé osy o celých 60(!!) cm s ochozem ve výšce 56 m nad náměstím. Neméně zajímavý je také Chodský hrad s druhou válcovou věží původně tvořící jihozápadní nároží opevnění města, který dnes najdete na Chodském náměstí těsně sousedícím s hlavním náměstím Míru s dříve míněnými památkami a v němž v současnosti sídlí Muzeum Chodska.